SEECLEAR PLUS

Product no.: 036.1
$35.00
Price plus sales tax, plus delivery


Một dược phẩm bao gồm trên 20 dược thảo, sinh tố, khoáng chất quý giá có thể giúp bồi bổ mắt, ngăn chận lão hóa mắt, giúp bảo vệ mắt khỏi bị suy thoái do biến chứng tiểu đường. Dược phẩm bổ mắt 36.1 có thể giúp ích rất nhiều cho:

• Những người phải dùng mắt nhiều trong công việc hàng ngày (computer, làm nail)

• Quý vị cao niên

• Quý vị đang bị tiểu đường.

Cách dùng: Ngày uống 3 lần mỗi lần 1 viên chung với bữa ăn. Mỗi hũ dùng được một tháng.


This Eye Support formula provides optimum nutrition and antioxidant protection.  Each serving contains 10mg of Leutein, a critical pigment of the macula, lens, and other ocular tissues.  Leutin is a powerful antioxidant that protects the eye from the ravages of sunlight.  We have included Green Tea Extract, Alpha Lipoic Acid, Grape Seed Extract, and a number of other potent antioxidants and nutrients to maximize the positive effects of the formula.

Browse these categories as well: Home page, Items