FOCUS & MEMORY PLUS 120s

Product no.: 001.1
$35.00
Price plus sales tax, plus delivery


Mỡ Omega-3 DHA đặc biệt rất ích lợi cho tế bào óc, thích hợp cho cả học sinh lẫn quý vị cao niên, giúp tăng cường trí nhớ, giảm thiểu tình trạng suy thoái não bộ của quý vị trung niên và cao niên.

 
Ngày 1-2 lần, mỗi lần 2 viên với thức ăn.  
Browse these categories as well: Items, Home page